Inbraakpreventie

Oog op veiligheid. Oog op details.

Hoe veilig en ongestoord kunt u zijn wie u bent en doen wat u wilt?

Hoe kwetsbaar bent u en wat is de kans dat u slachtoffer wordt van een misdrijf? Deze kans wordt groter geacht naarmate u door uw maatschappelijke functie, financiĆ«le positie of recente publiciteit hogere risico’s loopt. Beveiligen is maatwerk. Het geheel bestaat uit een samenstel van maatregelen, voorzieningen en procedures om uw persoonlijke veiligheid beheersbaar te maken in een goed compromis met uw persoonlijke en dagelijkse leven.

In uw woonomgeving zijn tal van maatregelen te nemen waarbij vroegtijdige detectie gevolgd door bouwkundige vertraging het meest ideale scenario zou zijn bij een inbraak of poging daartoe.

Echter maatwerk vereist persoonlijke aandacht voor uw specifieke situatie. Het geheel van beveiligingsmaatregelen zal pas dan optimaal zijn als het gebruikvriendelijk is, effectief werkt en afgestemd is op de gebruikers en de omgeving. Vigilantis begeleidt u hierin van A tot Z. Uiteindelijk zullen de maatregelen primair een preventief karakter moeten hebben en dit als zodanig moeten uitstralen.

Hoe nadrukkelijk zijn de medewerkers van Vigilantis aanwezig?

Met name in de persoonlijke veiligheidszorg zijn we gespecialiseerd in ‘Low Profile Security’. Wij hebben de ervaring en de kennis om personen en hun bezittingen zo onopvallend mogelijk te beschermen tegen risico’s van welke aard dan ook. Uiteraard zonder concessies te doen aan de kwaliteit. De specialisten van Vigilantis zijn getraind om zich onopvallend te gedragen. Als het nodig is nemen zij gepaste maatregelen. Als de situatie het nodig acht treden wij nadrukkelijk op de voorgrond.