Disclaimer

Oog op veiligheid! Oog op details!

Vigilantis Security B.V. besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde informatie. Vigilantis Security B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van onjuistheden en/of problemen veroorzaakt door- of inherent aan het verspreiden via internet, alsmede ingetreden technische storingen.

Vigilantis Security B.V. is in geen geval aansprakelijk voor schade onstaan door toegang tot deze site.