Vigilantis Security B.V. | Persoonlijke veiligheid, Locatiebeveiliging, Low profile security

Vigilantis Security is in staat u volledig te ondersteunen op het gebied van alle beveiligings-gerelateerde diensten en criminaliteitsbeheersing. Vigilantis werkt zowel op basis van ad-hoc aanvragen als langdurige projecten waarbij een vooraf vastgesteld resultaat moet worden bereikt.


Mobiele surveillance en Preventieve observatie

Mobiele surveillance en preventieve observaties uitgevoerd door security-specialisten van Vigilantis zijn een effectief middel gebleken om verdachte situaties tijdig te onderkennen. De observaties zijn specifiek gericht op het signaleren van bijzonderheden in uw directe omgeving en locaties die voor u van belang zijn, zoals scholen, sportverenigingen en meer.

De beveiligingsspecialisten van Vigilantis hebben zich die omgeving eigen gemaakt. Iedere afwijking van het gangbare beeld wordt gesignaleerd, geanalyseerd en naar waarde geïnterpreteerd. Deze vorm van beveiliging vindt zowel opvallend (preventief) als geheel onopvallend plaats en garandeert een minimale inbreuk op uw privacy. Wanneer de situatie overgaat in een reële en onmiddellijke dreiging wordt besloten tot directe actie, veelal in samenwerking met lokale politie.

De Directie en medewerkers hebben een ruime ervaring en expertise opgedaan bij politiediensten en speciale eenheden van defensie. Graag geven wij meer informatie over uw persoonlijke veiligheidsituatie in een persoonlijk gesprek. Tevens bestaat de mogelijkheid om een vrijblijvende beveiligings-risicoanalyse te laten maken voor uw woonhuis of zakelijk object.

Wij zijn voor u bereikbaar via ons kantoor op telefoonnummer 040 2590590.

Directie Vigilantis Security B.V.
Vigilantis Security is al langer goed vertegenwoordigd in Eindhoven en omstreken. De daadkrachtige aanpak van Vigilantis blijkt in de praktijk zijn vruchten af te werpen. Na een uitgebreide securityscan wordt er in overleg met de opdrachtgever uit een breed scala van preventieve maatregelen de juiste selectie gekozen. Dit maatwerk pakket aan beveiligingsmaatregelen wordt afgestemd op het budget, voorkeuren en specifieke mogelijkheden in iedere situatie. Uiteindelijk resulteert dit in een optimale afstemming tussen opdrachtgever en uitvoerende partij waarbij het accent ligt op het voorkomen van incidenten. Echter indien nodig, zijn de beveiligingmedewerkers van Vigilantis door de permanente aanwezigheid in de directe nabijheid, snel ter plaatse om de situatie te controleren.


Op het gebied van Risico Analyse, Risico Management, Fraudebestrijding, Recherche Advies en Persoonsbeveiliging werken we nauw samen met Executive Options B.V.